Cysylltu

Rydym yn rhoi ar gadw y byrddau tu fewn yn unig. Bydd archebion i gadw byrddau yn cael eu cymeryd ar y ffôn yn unig, a mae’r ffôn ar agor ddydd Mawrth rhwng 10yb a 5yh a dydd Mercher i ddydd Sadwrn rhwng 10yb a 10yh.

Mynediad i’r anabl – y mae Pysgoty yn gwbl hygyrch.

Parcio – ceir maes parcio mawr ‘Talu ac Arddangos’, dan ofal y cyngor, wrth ymyl Pysgoty.

Rhagarchebu –  nodwch, os gwelwch yn dda, na allwn warantu y bydd byrddau arbennig ar gael yn y bwyty wrth archebu.

Gan ein bod yn fwyty bychan y mae’n bosib na fyddwn yn gallu sicrhau bod seddi ar gael ar gyfer gwesteion sy’n cyrraedd tipyn o flaen llaw.

Tocynnau Anrheg. Yr ydym yn falch o gynnig tocynnau anrheg i’w rhoi yn anrheg neu i’w defnyddio ar gyfer unrhyw achlysur ym Mhysgoty. Darperir rhain ar ffurf cerdyn mewn amlen a gellir eu hanfon atoch neu yn uniongyrchol at dderbyniwr y rhodd. Am fwy o wybodaeth ac er mwyn archebu Tocyn Anrheg cysylltwch, os gwelwch yn dda, â ni ar info@pysgoty.co.uk er mwyn trafod eich anghenion.

Os hoffech ymuno â’n tÏm, anfonwch ebost o’ch CV at info@pysgoty.co.uk

Ebostinfo@pysgoty.co.uk

Ffôn: 01970 624611

Cyfeiriad: Pysgoty, Yr Harbwr, Y Ro Fawr, Aberystwyth, Ceredigion. SY23 1JY