Bwydlenni

Cinio Swper DiodyddBrecwastNadolig

Lawrlwythwch y ffurflen bwcio yma

Nodwch os gwelwch yn dda bod bwydlenni Pysgoty yn newid yn ddyddiol a caiff eu heffeithio gan y mor a’r tymhorau. Mae opsiynau llysieuol a cig ar gael pan yn bosib. Enghreifftiau ydy’r bwydlenni uchod

Alergeddau. Cynghorwn cwsmeriaid sydd ag alergeddau pysgod cregyn difrirol i beidio â bwyta ym Mhysgoty. Y mae’n cogydd Pawel yn fodlon trafod unrhyw alergedd neu ofynion dietegol arbennig â phob cwsmer ac i addasu ei fwydlen, lle bo hynny’n bosib, i gwrdd â’ch anghenion.

Cynaladwyedd – Fe geisiwn leihau maint ein gwastraff y nein gwaith beunyddiol. Y mae’n fwriad gennym i gyd-weithio â busnesau lleol wrth gefnogi’r economi leol ac i leihau milltiroedd bwyd. Trosglwyddir yr olew a ddefnyddiwyd yn ein gegin i bio-danwydd. Lleihawn wastraff bwyd trwy ailddefnyddio a chynllunio bwydlenni. Ar ôl cwblhau paratoi pysgod, dychwelir fframiau’r pysgod i bysgotwyr y dydd i’w defnyddio fel abwyd, gan sicrhau ne ddaw unrhyw wastraff o’n cynnyrch. Dychwelir pacediadau i’n cyflenwyr er mwyn lleihau costau a’u hannog i ailgylchu. Gwerthfawrogwn yr olygfa ysblennydd o’n gwaith a bydd ein staff yn codi sbwriel yn rheolaidd ar hyd arfordir Ceredigion.

Llogi Preifat. Credwn fod Pysgoty yn fan cyfarfod perffaith ar gyfer grwpiau neu ddathliadau. Ni chodir tâl am hyn ac yr ydym yn hyblyg iawn wrth drafod bwydlenni. Cysylltwch, os gwelwch yn dda, â ni ar info@pysgoty.co.uk er mwyn trafod eich anghenion.