Amdanom Ni

deckingorange sunset kmWedi ei leoli ger harbwr Aberystwyth yng Nghanolbarth Cymru, bwyty-bar bychan newydd yw Pysgoty, yn arbenigo mewn prydau pysgod a bwyd môr o’r safon uchaf. Rydym yn falch o gynnig amgylchedd ymlaciol a chroeso twymgalon. Ceir yn Pysgoty ddewis o bysgod ffres a physgod cregyn wedi eu rhwydo, pan fo hynny’n bosibl, gan bysgotwyr Aberystwyth. Gan fod Pysgoty wedi ei leoli’n berffaith rhwng yr harbwr a’r marina ar y naill law a’r Ro Fawr ar y llall, mae ei eisteddleoedd allanol yn cynnig golygfeydd hyfryd o Fae Ceredigion ac afon Rheidol, heb sôn am fachludoedd haul ysblennydd Aberystwyth.

Eich gwesteiwyr yn Pysgoty, ynghyd ȃ Siop Bysgod Jonah, sydd hefyd yn Aberystwyth, yw Craig a Rhiannon Edwards, tim gŵr a gwraig sydd wrth eu bodd yn gwerthu ac yn arlwyo bwyd da o Geredigion hyd y gellir. Gan fod Rhiannon yn sieff cymwysedig a Craig yn werthwr pysgod cymwysedig, hawdd deall pam fod y ddau mor frwd dros hybu cynnyrch lleol o ansawdd. Y trydydd aelod o’r tîm yw’r sieff dawnus Pawel Banaszynski sydd wedi ymgartrefu yng Nhgheredigion ers nifer o flynyddoedd ac sy’n ymhyfrydu yn nanteithion traddodiadol yr ardal.

Os ydych am drefnu pryd o fwyd arbennig, parti dathlu preifat neu dderbyniad corfforaethol, ceir yn Pysgoty fwyd blasus a man hynod i gyfarfod ar gyfer unrhyw achlysur. Cysylltwch ȃ Rhiannon neu Craig ar 01970 624611 i drafod y manylion.

IMG_20150505_173552982_HDRtables